Declaraţie de confidenţialitate a companiei HP

HP recunoaşte importanţa fundamentală pe care o acordă clienţii şi partenerii noştri din întreaga lume confidenţialităţii, securităţii şi protecţiei datelor. Ca organizaţie globală, cu entităţi juridice, procese de afaceri, structuri de administrare şi sisteme tehnice care trec peste graniţele internaţionale, ne străduim să oferim tuturor operaţiunilor noastre o protecţie care depăşeşte cerinţele minime legale şi să implementăm politici şi proceduri riguroase, consecvente.

Această Declaraţie de confidenţialitate vă informează asupra practicilor noastre de confidenţialitate şi asupra opţiunilor pe care le puteţi face în legătură cu modul în care colectăm şi utilizăm informaţiile despre dumneavoastră, inclusiv informaţiile care pot fi colectate din activitatea dvs. online, din utilizarea dispozitivelor şi din informaţiile furnizate către HP în scopul fidelizarii si recompensarii.

Această Declaraţie de confidenţialitate nu se aplică produselor, aplicaţiilor, serviciilor, site-urilor web ale unor terţe părţi sau funcţiilor din mediile sociale care pot fi accesate cu ajutorul linkurilor pe care le oferim în pagina noastră de Servicii HP, pentru comoditatea şi informarea dumneavoastră. Accesarea acestor linkuri va duce la părăsirea Serviciilor HP şi poate atrage colectarea sau partajarea unor informaţii despre dumneavoastră de către o terţă parte. Nu controlăm, nu girăm şi nu facem niciun fel de presupuneri în legătură cu acele site-uri web ale unor terţe părţi sau cu practicile lor de confidenţialitate, care pot fi diferite faţă de cele practicate de noi. Vă încurajăm să revizuiţi politica de confidenţialitate a oricărui site cu care interacţionaţi, înainte de a permite colectarea şi utilizarea datelor dvs. personale.

Avem un program bazat pe responsabilitate şi suntem angajaţi să respectăm următoarele principii, care se bazează pe cadre şi principii recunoscute internaţional privind confidenţialitatea şi protejarea datelor:

Legalitate, corectitudine şi transparenţă

Prelucrăm datele personale în conformitate cu legea, manifestând transparenţă şi corectitudine faţă de dumneavoastră. Activităţile noastre de prelucrare a datelor sunt realizate: 1) cu consimţământul dvs.; 2) în scopul respectării obligaţiilor noastre faţă de dumneavoastră; 3) în scopuri legitime de funcţionare a activităţii noastre, promovare a inovării şi furnizare a unei experienţe perfecte de client; sau 4) în alte moduri care sunt în conformitate cu legea.

Notificare şi opţiune privind utilizarea datelor

Suntem transparenţi şi vă furnizăm o notificare şi o opţiune clară privind tipurile de date personale colectate şi scopurile pentru care acestea sunt colectate şi prelucrate. Nu vom utiliza datele personale în scopuri care sunt incompatibile cu aceste Principii, cu Declaraţia noastră de confidenţialitate sau cu notificările specifice asociate Serviciilor HP.

Accesul la date

Vă oferim acces rezonabil împreună cu abilitatea de a revizui, corecta, îndrepta sau şterge datele personale pe care le-aţi partajat cu noi.

Securitatea datelor

Pentru a proteja datele personale împotriva utilizării sau divulgării neautorizate, implementăm controale puternice pentru securitatea informaţiilor în cadrul propriilor operaţii şi oferim produse şi soluţii de vârf pe piaţă, cu niveluri înalte de protecţie privind securitatea datelor.

Responsabilitate pentru transferul ulterior

Admitem responsabilitatea noastră potenţială pentru transferurile de date personale între entităţi HP sau către terţi. Datele personale vor fi partajate numai atunci când terţele părţi sunt obligate prin contract să asigure niveluri echivalente de protecţie.

Recurs, inadvertenţe şi sancţiuni

Ne-am angajat în rezolvarea oricăror nedumeriri legate de datele dvs. personale. Participăm în mod voluntar la mai multe programe internaţionale de confidenţialitate, care oferă metode de recurs din partea persoanelor individuale, dacă acestea consideră că HP nu le-a respectat în mod adecvat drepturile.

Modul in care utilizam datele

Experienţa la client

Vă oferim o experienţă perfectă de client, menţinând date de contact şi de înregistrare precise, asigurând clienţilor o asistenţă cuprinzătoare, oferind produse, servicii şi caracteristici care vă pot trezi interesul, precum şi opţiunea de a participa la concursuri şi sondaje. De asemenea, utilizăm datele dvs. pentru a oferi o experienţă adaptată, pentru a personaliza Serviciile şi comunicările pe care le primiţi şi pentru a crea recomandări pe baza modului în care utilizaţi Serviciile HP.

Asistenţă privind tranzacţiile

Vă asistăm la finalizarea tranzacţiilor şi comenzilor pentru produsele şi serviciile noastre, administrarea contului pe care îl aveţi, procesarea plăţilor, pregătirea expedierilor şi livrărilor.

Comunicări administrative

Comunicăm cu dvs. în privinţa situatiei contului dumneavoastra din programul HP Bonus Club si a campaniilor desfasurate in cadrul clubului. Exemplele de comunicări administrative pot include răspunsuri la întrebările şi solicitările dvs., comunicări legate de aprobarea facturilor, acordarea punctelor, comandarea si livrarea premiului.

Securitate

Menţinem integritatea şi securitatea site-urilor web, a produselor, caracteristicilor şi serviciilor, detectăm şi împiedicăm ameninţări de securitate, fraude sau alte activităţi infracţionale sau dăunătoare care vă pot compromite informaţiile. Când interacţionaţi cu noi, vom face toate eforturile rezonabile pentru a vă verifica identitatea, cum ar fi solicitarea unei parole şi a unui identificator de utilizator, înainte de a permite accesul la datele dvs. personale. De asemenea, este posibil să avem măsuri suplimentare de securitate, cum ar fi CCTV, pentru a proteja locaţiile noastre fizice.

Conducerea activităţii comerciale

Realizăm operaţii comerciale obişnuite, care includ recrutarea, verificarea identităţii, luarea deciziilor privind creditarea dacă solicitaţi un credit, realizarea de cercetări şi analize comerciale, raportarea şi administrarea corporativă, instruirea personalului şi urmărirea obiectivelor de asigurare a calităţii (care pot include monitorizarea sau înregistrarea apelurilor către asistenţa noastră pentru clienţi) şi altele.

Cercetare şi inovare

Inovăm oferind noi produse, caracteristici şi servicii, utilizând instrumente de cercetare şi dezvoltare şi încorporând activităţi de analiză a datelor.

Publicitate

Furnizăm oferte promoţionale personalizate (în conformitate cu Preferinţele dvs. de confidenţialitate) pe Servicii HP şi pe unele site-uri web partenere selectate (de exemplu, puteţi vedea o reclamă pentru un produs pe un site partener, pe care l-aţi vizualizat recent pe un site HP). Acest lucru poate implica utilizarea Instrumentelor automate de colectare a datelor. De asemenea, este posibil să partajăm unele dintre informaţiile dvs. cu furnizorii de servicii de marketing şi cu reţelele digitale de marketing, pentru a prezenta reclame care s-ar putea să vă intereseze. Pentru a afla mai multe, citiţi Cum utilizează HP Instrumentele de colectare automată a datelor.

 

Respectarea legislaţiei

Acţionăm în conformitate cu legile, reglementările, ordinele judecătoreşti, hotărârile de guvern şi de aplicare a legii care sunt în vigoare, pentru a oferi serviciile şi produsele noastre într-un mod adecvat şi pentru a ne proteja pe noi, pe utilizatorii şi pe clienţii noştri şi pentru a rezolva orice divergenţe cu clienţii.

Ce date colectam

Datele personale sunt acele informaţii care ajută la identificarea dvs. personală sau prin intermediul cărora puteţi fi identificat fie direct, fie indirect. Este posibil să colectăm datele dvs. personale prin utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor HP sau în timpul conversaţiilor sau corespondenţei cu reprezentanţii HP.

Datele personale pe care le colectăm sunt în funcţie de natura interacţiunii cu noi sau de Serviciile HP pe care le utilizaţi, dar pot include următoarele categorii:

 

Informaţii pe care le furnizaţi direct

Nu este obligatoriu să partajaţi toate datele personale pe care le solicităm, totuşi, dacă alegeţi să nu partajaţi informaţiile, în unele cazuri nu vom putea să vă furnizăm Serviciile HP, anumite funcţii specializate şi nu vom putea să răspundem eficient la problemele pe care este posibil să le aveţi.

 

Informaţii colectate în mod automat despre utilizarea serviciilor HP

 

Informaţii din surse de la terţi

De asemenea, putem achiziţiona date de la terţe surse pe care le considerăm credibile şi care sunt fie disponibile în mod public, fie sunt disponibile în baza unui contract comercial. Astfel de informaţii pot include date personale, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, preferinţele, domeniile de interes şi anumite date demografice. De exemplu, datele personale pot fi colectate atunci când accesaţi aplicaţiile noastre prin conectări la mediile sociale (de exemplu, conectându-vă la aplicaţiile noastre prin utilizarea acreditărilor dvs. la Facebook sau la un alt mediu de socializare). Detaliile de bază pe care le primim pot depinde de setările de confidenţialitate ale contului dvs. la reţeaua socială. În plus, dacă achiziţionaţi Servicii HP de la un partener HP, putem primi anumite informaţii despre achiziţia pe care aţi făcut-o de la acel partener. Dacă este cazul, mai putem primi informaţii şi de la agenţiile anti-fraudă.

Pentru a furniza anumite Servicii HP la nivel de întreprindere, datele de contact ale firmei dvs. pot fi furnizate către HP de o entitate desemnată din cadrul firmei sau întreprinderii dvs. (cum ar fi un membru al departamentului IT). Acolo unde este necesar, putem să utilizăm şi informaţii furnizate de dvs. sau de angajatorul dvs., împreună cu informaţiile de la surse disponibile în mod public şi de la alte surse online şi offline, pentru a realiza verificări preventive rezonabile asupra persoanelor de contact din firmă ca parte a programului nostru de conformare anti-corupţie.

De asemenea, primim date fără caracter personal, cum ar fi datele demografice/de profil agregate sau care au anulată posibilitatea de identificare, de la terţe surse precum companii specializate în furnizarea de date, analize şi software ca serviciu pentru întreprinderi.

Pentru a asigura acurateţea datelor şi a vă oferi o experienţă de client superioară prin furnizarea de servicii, conţinut, marketing şi publicitate personalizate mai bine, este posibil să legăm sau să combinăm informaţiile pe care le colectăm din diversele surse descrise mai sus. De exemplu, putem compara informaţiile geografice achiziţionate de la surse comerciale cu adresa IP colectată de Instrumentele de colectare automată a datelor pentru a deduce zona geografică generală în care vă aflaţi. De asemenea, informaţiile pot fi legate prin intermediul unui identificator unic, cum ar fi un modul cookie sau un număr de cont.

Intimitate pentru copii

HP nu recurge în cunoştinţă de cauză la culegerea de informaţii de la copii, aşa cum este definită de legislaţia locală, şi nu îşi îndreaptă către copii site-urile web sau aplicaţiile pentru mobile.

Cum pastram in siguranta datele

Pentru a împiedica accesul neautorizat sau divulgarea şi pentru a asigura utilizarea adecvată a informaţiilor dvs., utilizăm proceduri rezonabile şi adecvate, fizice, tehnice şi administrative, pentru a proteja informaţiile pe care le colectăm şi le procesăm. HP reţine datele în conformitate cu sau după cum este permis prin lege şi atâta timp cât datele au un scop recunoscut ca fiind legal.

Când se face colectarea, transferarea sau stocarea informaţiilor sensibile, cum ar fi informaţiile de ordin financiar, utilizăm o diversitate de tehnologii şi proceduri suplimentare de securitate, pentru a ajuta la protejarea datelor dvs. personale faţă de accesul, utilizarea sau dezvăluirea lor neautorizată.

Cum partajam noi datele:

Vom partaja datele dvs. personale numai după cum urmează:

 

Partajarea cu companiile HP

Putem să transferăm datele dvs. personale către alte entităţi HP din Statele Unite şi din întreaga lume, pentru scopurile evidenţiate în această Declaraţie de confidenţialitate. Pentru a vă asigura că datele dvs. personale sunt securizate şi ca parte a participării noastre la Regulile transfrontaliere de confidenţialitate pentru zona APEC, Regulile corporative obligatorii (RCO) şi programele Scutului de confidenţialitate, entităţile HP sunt obligate prin contract să se conformeze cerinţelor noastre privind confidenţialitatea.

Prin accesarea site-urilor noastre web, înregistrarea unui produs sau pentru un serviciu, crearea unui cont sau furnizarea într-un alt mod a datelor dvs. personale, vă daţi acordul privind transferul datelor personale în toată reţeaua globală HP de entităţi, pe baza programelor internaţionale declarate mai sus.

 

Partajarea cu furnizorii de servicii

Angajăm furnizori de servicii să administreze sau să asiste în numele nostru anumite aspecte ale operaţiilor noastre comerciale. Aceşti furnizori de servicii pot fi situaţi în Statele Unite sau în alte locaţii pe plan global şi furnizeaza servicii precum: servicii de procesare a platilor electronice şi de gestionare a fraudelor, asistenţă pentru clienţi, onorarea comenzilor, livrarea produselor, personalizarea conţinutului, activităţi de publicitate şi marketing (inclusiv publicitate digitală şi personalizată), servicii IT, furnizarea de servicii pentru e-mail, găzduire de date, ajutor în direct, colectarea şi administrarea creanţelor sau asistenţă pentru site-urile web HP. Furnizorii noştri de servicii sunt obligaţi prin contract să protejeze orice date personale pe care le primesc de la noi şi li se interzice să utilizeze datele personale în alt scop decât efectuarea serviciilor în modul indicat de HP. De asemenea, luăm măsuri pentru a furniza protecţie adecvată pentru orice transfer de date personale, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

 

Tranzacţii corporative

Pot apărea circumstanţe în care, din motive strategice sau din alte motive comerciale, HP decide să vândă, să cumpere, să fuzioneze sau să reorganizeze în alt fel activităţile. În astfel de tranzacţii, este posibil să dezvăluim sau să transferăm datele dvs. personale către cumpărătorii potenţiali sau efectivi sau să primim date personale de la vânzători. Practica noastră este să cerem protecţie adecvată pentru datele dvs. personale în aceste tipuri de tranzacţii.

 

Respectarea legislaţiei

Este posibil să partajăm datele dvs. personale atunci când considerăm, cu bună credinţă, că avem obligaţia: (i) să răspundem la solicitările autorizate pentru informaţii din partea agenţiilor, autorităţilor de reglementare, tribunalelor şi a altor autorităţi publice de aplicare a legii, inclusiv pentru a îndeplini cerinţele de securitate naţională sau alte cerinţe în aplicarea legii; (ii) să ne conformăm unei legi, reglementări, citaţii sau unui ordin judiciar; (iii) să investigăm şi să sprijinim împiedicarea ameninţărilor de securitate, fraudei sau a unei alte activităţi infracţionale sau dăunătoare; (iv) să impunem/protejăm drepturile şi proprietăţile companiei HP sau ale filialelor sale; sau (v) să protejăm drepturile sau siguranţa personală pentru compania HP, angajaţii noştri şi terţele părţi în privinţa sau în utilizarea proprietăţii HP, atunci când este permis şi pe linia cerinţelor legislaţiei aplicabile.

 

Partajarea cu alte terţe părţi

De asemenea, putem partaja datele dvs. personale cu: (i) agenţiile de raportare a creditelor şi cu cele anti-fraudă; (ii) agenţiile de colectare a creanţelor (pentru datorii mari către noi); (iii) furnizorii de asigurărisau (iv) alte terţe părţi, cum sunt partenerii canalului nostru comercial, cu notificare şi consimţământ adecvat. Dacă alegeţi să furnizaţi date personale către alte companii, acele date personale vor fi tratate în conformitate cu politica de confidenţialitate a acelor companii, care poate fi diferită de politicile şi practicile companiei HP

Alegerea preferinţelor dvs. de confidenţialitate

Aveţi opţiunea de a vă abona la comunicări comerciale din partea HP Bonus Club în legătură cu anumite produse si campanii organizate de HP. De asemenea, aveţi posibilitatea să optaţi pentru primirea unor comunicări HP de ordin general şi puteţi să selectaţi modul în care sunt livrate acele comunicări – de exemplu, prin poştă, e-mail, telefon, fax, dispozitiv mobil sau online.

Puteţi să selectaţi sau să modificaţi opţiunile referitoare la primirea unor comunicări de ordin general, la punctul de colectare a datelor sau utilizând alte metode, care sunt descrise în secţiunile care urmează. Aceste opţiuni nu se aplică la comunicările care sunt în primul rând pentru administrarea activitatii in cadrul clubului, finalizării comenzilor, contracte, asistenţă, acolo unde în esenţă scopul principal al acestor comunicări nu este cel de promovare.

 

Comunicări de ordin general

Comunicările noastre de ordin general oferă informaţii despre punctajul acumulat, premiile disponibile, campaniile derulate prin intermediul clubului, produse HP. Acestea pot include informaţii despre produse, oferte speciale, conţinut personalizat, publicitate orientată sau invitaţii de a participa la evenimente, la cercetarea pieţei sau la sondaje privind conformitatea.

Puteţi anula opţiunea pentru primirea acestor comunicări de ordin general utilizând una dintre următoarele metode:

 

Reclame şi oferte HP pe site-uri web ale unor terţe părţi

HP are contracte cu furnizorii de servicii pentru a plasa reclame pe site-urile web deţinute de terţe părţi. Uneori acest lucru poate fi realizat prin partajarea unor date personale, aşa cum s-a descris în secţiunea despre Module cookie pentru publicitate la terţe părţi şi Module cookie pentru mediile sociale.

În plus, utilizăm şi putem permite reţelelor de publicitate şi altor terţe părţi să utilizeze module cookie şi alte Instrumente de colectare automată a datelor, pentru a determina modul în care interacţionaţi cu site-urile web, comunicările şi serviciile de la noi şi cu site-urile web partenere selectate şi pentru a identifica domeniile dvs. de interes, pentru a crea profiluri şi segmente de interes cu scopul a furniza publicitate care este cea mai relevantă şi mai utilă pentru dvs. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

Cum utilizăm Instrumentele de colectare automată a datelor

Utilizăm şi permitem unor anumite companii să utilizeze module cookie, semnalizatoare web şi alte tehnologii similare (per ansamblu, „Instrumente de colectare automată a datelor”) în Serviciile noastre HP. Facem acest lucru pentru a înţelege modul în care utilizaţi Serviciile HP; pentru a vă îmbunătăţi experienţa ca utilizator şi a vă oferi caracteristici şi conţinut personalizate; pentru a optimiza activităţile noastre de publicitate şi marketing; pentru a permite unor terţe companii de publicitate să ne asiste în furnizarea de reclame specifice domeniilor dvs. de interes pe Internet.

 

Puteţi găsi mai multe informaţii despre Instrumentele de colectare automată a datelor la: www.allaboutcookies.org.

 

Utilizarea de către noi a modulelor cookie

Modulele cookie sunt fişiere text care conţin mici cantităţi de informaţii care sunt descărcate pe dispozitivul dvs. sau, mai tehnic spus, în browserul pe care îl utilizaţi pe acel dispozitiv, atunci când vizitaţi un site. Entitatea care plasează module cookie în browser poate citi apoi informaţiile din acel cookie pe care l-a setat. Modulele cookie sunt îndeobşte clasificate fie ca „module cookie de sesiune”, care nu rămân pe dispozitiv după ce închideţi browserul, fie ca „module cookie persistente”, care în mod obişnuit vor rămâne pe dispozitivul dvs. până când le ştergeţi sau expiră.

Diverse module cookie sunt utilizate pentru a efectua diverse funcţii pe care le explicăm mai jos:

 

Module cookie pentru publicitate de la terţe părţi şi Module cookie pentru mediile sociale

Permitem agenţilor de publicitate şi altor terţe părţi (cum ar fi anumiţi parteneri de vânzări cu amănuntul) să plaseze module cookie pe site-urile noastre web, care să le permită să vă prezinte reclame atât pe, cât şi în afara site-urilor web ale HP, care sunt cele mai relevante şi mai utile pentru dumneavoastră. Am putea utiliza etichete pentru marketing de reorientare (de exemplu, Google şi Bluekai) pentru a permite partenerilor noştri de vânzări cu amănuntul să facă publicitate pentru produsele de care v-aţi interesat pe site-ul nostru. Cu toate acestea, nu partajăm niciun fel de informaţii cu aceşti agenţi de publicitate şi terţe părţi, care ar putea conduce în mod direct la identificarea dvs. Aceşti agenţi de publicitate şi alte terţe părţi (inclusiv reţelele de publicitate, companiile furnizoare de publicitate şi alţi furnizori de servicii pe care îi pot utiliza) pot presupune că utilizatorii care interacţionează cu sau fac clic pe o reclamă sau un conţinut personalizat, sunt parte a grupului către care este direcţionată reclama sau conţinutul.

Puteţi afla mai multe despre unii dintre partenerii noştri de publicitate în funcţie de domeniul de interes, vizitând aceste site-uri web:

 

Reţineţi că cele de mai sus nu constituie o listă exhaustivă, iar lista poate fi actualizată de noi din timp în timp.

 

Partajarea altor informaţii cu agenţii de publicitate

Am putea, de asemenea, să transferăm informaţii despre dumneavoastră către furnizorii de tehnologie pentru publicitate, astfel ca aceştia să vă poată recunoaşte dispozitivele şi să vă livreze conţinut şi reclame în funcţie de domeniul de interes. Informaţiile pot include numele dvs., adresa poştală, adresa de e-mail, ID-ul dispozitivului sau un alt identificator în formă criptată. Furnizorii pot procesa informaţiile în formă indexată sau fără posibilitate de identificare. Aceşti furnizori pot colecta de la dumneavoastră informaţii suplimentare, cum ar fi adresa IP şi informaţii despre browser sau despre sistemul de operare; pot combina informaţiile despre dumneavoastră cu informaţiile de la alte companii din cooperativele de partajare a datelor în care participăm; şi pot plasa sau recunoaşte propriul cookie unic în browserul dvs. Aceste module cookie pot conţine date demografice sau alte date într-o formă fără posibilitate de identificare.

Modulele cookie pot fi utilizate şi atunci când partajaţi informaţii utilizând un buton de partajare în mediile sociale de pe site-uri web. Reţeaua socială va înregistra faptul că aţi făcut acest lucru. Aceste informaţii pot fi legate la activităţi de orientare/publicitate. Tipurile de module cookie utilizate de aceste terţe părţi şi modurile în care acestea utilizează informaţiile generate de ele vor fi guvernate de politicile de confidenţialitate ale acelor companii. Pentru informaţii privind modul de anulare a opţiunii pentru publicitate orientată, consultaţi site-urile web de mai sus pentru detalii suplimentare sau accesaţi Opţiunile dvs. referitoare la Colectarea automată a datelor şi Urmărirea online.

Alte instrumente de colectare automată a datelor

 

Semnalizatoare web
Am putea utiliza şi permite anumitor terţe părţi să utilizeze semnalizatoare web (de obicei în combinaţie cu module cookie) pentru a compila informaţiile despre utilizarea site-ului şi interacţiunea dvs. cu comunicările prin e-mail sau prin alte mijloace, pentru a măsura performanţele şi pentru a furniza conţinut şi reclame care sunt mai relevante pentru dumneavoastră. Un semnalizator web (numit şi defect web sau GIF transparent) este în mod obişnuit o imagine grafică transparentă (de obicei 1 pixel x 1 pixel) care poate fi înglobată în conţinut, videoclipuri şi mesaje de e-mail online şi poate permite unui server să citească anumite tipuri de informaţii de pe dispozitivul dvs., să ştie când aţi vizualizat un anume conţinut sau un anume mesaj de e-mail, să determine data şi ora când aţi vizualizat semnalizatorul şi adresa IP a dispozitivului dvs. De exemplu, putem include semnalizatoare web în mesajele de e-mail promoţionale sau în buletinele informative, pentru a determina dacă mesajele noastre au fost deschise sau s-a acţionat asupra lor şi dacă instrumentele noastre de corespondenţă funcţionează corect.

 

Linkuri web încorporate
Mesajele de e-mail de la HP, tastele pentru Internet preconfigurate de HP şi pictogramele promoţionale preinstalate pe desktop, utilizează deseori linkuri proiectate să vă conducă la o zonă relevantă pe web, după redirecţionarea prin intermediul serverelor HP. Sistemul de redirecţionare permite companiei HP să modifice adresa URL de destinaţie a acestor linkuri, dacă este necesar, şi să determine eficacitatea iniţiativelor noastre de marketing. În mesajele de e-mail, astfel de linkuri web mai pot să permită companiei HP să determine dacă aţi făcut clic pe un link dintr-un mesaj de e-mail, iar aceste informaţii despre interacţiune pot fi legate de identitatea dvs. ca persoană.

Opţiunile dvs. referitoare la Colectarea automată a datelor şi Urmărirea online

Unde este cazul, vă solicităm consimţământul de a utiliza module cookie şi alte Instrumente de colectare automată a datelor, care stochează sau accesează informaţii pe dispozitivul dvs.

 

Module cookie

Dacă nu doriţi să permiteţi modulele cookie sau dacă doriţi să permiteţi numai anumite module cookie, consultaţi setările din browserul dvs. De asemenea, puteţi să utilizaţi setările din browser pentru a vă retrage oricând consimţământul pentru utilizarea de către noi a modulelor cookie şi pentru a şterge modulele cookie care au fost deja setate. Meniul de ajutor din browserul dvs. sau site-ul web www.allaboutcookies.org conţine informaţii cuprinzătoare despre procesul de retragere a consimţământului din diverse browsere.

Reţineţi că prin dezactivarea anumitor categorii de module cookie, este posibil să fiţi împiedicat să accesaţi unele caracteristici de pe site-urile noastre sau ca un anumit conţinut sau funcţionalitate să nu vă fie disponibile.

Pentru a anula opţiunea pentru urmărire prin Google Analytics pe site-urile noastre web, vizitaţi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Dacă vă aflaţi în Uniunea Europeană şi doriţi să anulaţi opţiunea pentru modulele cookie de la terţe părţi care se referă la reclame bazate pe domeniul de interes, accesaţi www.youronlinechoices.eu.

 

În Statele Unite şi Canada, respectăm standardele din domeniu (Digital Advertising Alliance) referitoare la publicitatea bazată pe domeniul de interes. Pentru a afla mai multe despre opţiunile de publicitate dacă vă aflaţi în Statele Unite faceţi clic aici, iar dacă sunteţi în Canada faceţi clic aici. În Statele Unite, Network Advertising Initiative oferă şi o modalitate de a retrage consimţământul pentru un număr de module cookie pentru publicitate. Vizitaţi www.networkadvertising.org pentru a afla mai multe. Reţineţi că retragerea consimţământului nu înseamnă că nu veţi mai primi niciodată reclame online. Înseamnă doar că acea companie sau companiile pentru care aţi retras consimţământul, nu vă vor mai livra reclame bazate pe preferinţele dvs. web şi pe tiparele dvs. de utilizare.

 

Unele browsere web mai noi încorporează caracteristicile „Fără urmărire”. În prezent, nu există niciun standard în domeniu pentru tratarea solicitărilor „Fără urmărire”, de aceea, în acest moment este posibil ca site-urile noastre să nu răspundă la solicitările „Fără urmărire” sau la anteturile din aceste browsere.

Dacă aveţi întrebări privind utilizarea de către noi a modulelor cookie, puteţi contacta Biroul de confidenţialitate HP.

 

Semnalizatoare web

 

Deoarece semnalizatoarele web sunt la fel cu orice altă solicitare de conţinut inclusă în formula unei pagini web, nu le puteţi anula sau refuza. Cu toate acestea, puteţi să dezactivaţi semnalizatoarele web din mesajele de e-mail, nedescărcând imaginile conţinute în mesajele pe care le primiţi (această caracteristică diferă în funcţie de software-ul de e-mail utilizat pe computerul personal). Totuşi, această procedură nu duce întotdeauna la dezactivarea unui semnalizator web sau a altor Instrumente de colectare automată a datelor din mesajul de e-mail, din cauza capacităţilor specifice ale software-ului de e-mail. Pentru informaţii suplimentare despre acest subiect, consultaţi informaţiile oferite de software-ul de e-mail sau de furnizorul de servicii. De asemenea, semnalizatoarele web pot fi făcute ineficace în unele circumstanţe, prin anularea consimţământului pentru module cookie sau prin modificarea setărilor pentru module cookie din browserul dvs.

 

Linkuri web încorporate

Dacă nu doriţi să colectăm informaţii despre linkurile pe care faceţi clic, aveţi posibilitatea să:

Exercitarea drepturilor dvs. şi modul în care ne puteţi contacta

Aveţi dreptul să accesaţi orice date personale pe care ni le-aţi furnizat sau pe cele pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră. În plus, aveţi dreptul să vă retrageţi orice consimţământ acordat anterior sau să solicitaţi corectarea, îndreptarea, restrângerea, anonimizarea sau ştergerea datelor dvs. personale şi de a solicita o explicaţie privind procesarea acestora. În anumite cazuri, solicitarea dvs. poate fi refuzată în baza unei excepţii legitime, cum ar fi acolo unde punerea la dispoziţie a informaţiilor ar putea dezvălui date personale referitoare la o altă persoană sau acolo unde suntem împiedicaţi din punct de vedere legal să dezvăluim astfel de informaţii.

 

Contactaţi-ne

Apreciem feedbackul dvs. Dacă aveţi întrebări sau nedumeriri în legătură cu Declaraţia noastră de confidenţialitate, cu colectarea şi utilizarea datelor dvs. sau cu o posibilă încălcare a legislaţiei locale privind confidenţialitatea, puteţi să ne contactaţi la adresa: HP Inc Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Dimitrie Pompeiu, cladirea E, etaj 2, sector 2.

Toate comunicările vor fi considerate confidenţiale şi tratate ca atare. La primirea comunicării, reprezentantul nostru vă va contacta într-un interval de timp rezonabil pentru a răspunde la întrebările şi nedumeririle dvs. Ţelul nostru este să ne asigurăm că nedumeririle dvs. sunt rezolvate într-un mod adecvat şi la timp.

 

Dacă nu primiţi o rezolvare care să vă satisfacă, aveţi dreptul să contactaţi autoritatea locală de supraveghere privind confidenţialitatea datelor sau să căutaţi o soluţie prin intermediul unui tribunal, dacă dumneavoastră consideraţi că drepturile v-au fost încălcate. Pentru întrebări, nedumeriri sau plângeri în legătură cu participarea noastră la Scutul de confidenţialitate UE-SUA, vă rugăm să citiţi despre participarea noastră la Programele internaţionale de confidenţialitate.