Regulament

Regulament Program de Loialitate „HP Bonus Club”

 

HP Bonus Club este un progam de loialitate dedicat persoanelor fizice ce achizitionează produse HP de pe teritoriul României („Participant”) ce se va desfășura exclusiv conform prezentului regulament („Regulament”).

După înscrierea online, de fiecare dată când Participantul achiziţionează produse HP participante la programul de loialitate de pe teritoriul României („Produse Participante”), acesta acumulează puncte pe care ulterior le poate utiliza la achiziționarea de produse HP (“Produsele”).

 

1. Organizatori

Programul de loialitate HP Bonus Club este organizat ȋn numele și pentru HP Inc Romania SRL, persoană juridică română cu sediul social ȋn Str. Fabrica de Glucoză 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2, București, ȋnregistrată la Registrul Comarțului sub nr. J40/2755/2000, CIF: RO12809065 de către

Lion Communication Services S.A., persoană juridică română, cu sediul social ȋn Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Sector 1, București, ȋnregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8531/2009, CUI: RO 25848554, având contul IBAN: RO83BRDE426SV39632454260 deschis la BRD MOSILOR, Tel: 021.407.56.00, Fax: 021.407.56.00, reprezentantă legal de domnul Theodor Dumitrescu ȋn calitate de Administrator (''Organizator'').

 

2. Durata și Aria de Desfășurare a Programului de Loialitate

Programul de loialitate va fi organizat şi se va desfăşura pe perioadă nedeterminată, în funcție de posibilitatea obiectivă a Organizatorului de a susține acest program. În măsura în care Organizatorul va decide încetarea programului de loialitate acesta va notifica, prin intermediul platformei online, Participanții cu 60 (șaizeci) de zile înainte ca această încetare să opereze.

 

3. Mărcile și Produsele Participante

Mărcile şi produsele participante ȋn cadrul programului de loialitate sunt prezentate pe site-ul www.hpbonusclub.ro la categoria Produse Participante, precum și în Anexa 1 la prezentul Regulament. Lista Produselor Participante, precum și punctajul aferent vor fi actualizate ȋn permanenţă pe site. Ȋn cadrul programului Produsele Participante au fost selectate din grupele: Laptopuri, Desktop PC, Monitoare, Imprimante și multifuncţionale, Consumabile, Accesorii și periferice HP.

 

4. Dreptul de Participare

La acest program de loialitate poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul în România, cu vârsta de minimum 18 ani ȋmpliniti, la data ȋnscrierii pe site, care achiziţionează Produse Participante, de pe teritoriul României și care se ȋnscrie pe site-ul www.hpbonusclub.ro. Nu se accepta in program achizitiile de produse HP de la furnizorul Create Direct.

Participarea la programul de loialitate este gratuită. Nu pot fi formulate niciun fel de pretenţii privind acceptarea ca Participant în cazul în care acesta nu este eligibil şi nu se încadrează în Regulamentul programului de loialitate. Condiţii suplimentare de participare în cadrul programului de loialitate, aplicabile tuturor Participanților:

1.    Participantul s-a înregistrat în programul de loialitate prezent pe pagina de internet: www.hpbonusclub.ro, iar contul său a fost activat.

2.    Participantul îşi va activa contul accesând link-ul de activare inclus în e-mail-ul trimis pe adresa de e-mail specificată în momentul înregistrării.

În cazul modificării datelor de contact, Participantul este obligat să le actualizeze online în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care nu îşi îndeplineşte această obligaţie de actualizare online a datelor de contact, Participantul va suporta costurile suplimentare, întârzierile, riscul de diminuare sau de pierdere a Produsului, precum şi orice alte daune şi cheltuieli asociate.

 

5. Modalitatea de Desfășurare a Programului

5.1. Crearea Contului de Participant

Participantul îşi creează un cont online personalizat, pe www.hpbonusclub.ro.

Participarea în cadrul programului de loialitate este valabilă atunci când:

1. Participantul s-a înregistrat în programul de loiaitate prezent pe pagina de internet: www.hpbonusclub.ro prin:

1.    Completarea formularului de înregistrare: nume, prenume, adresă e-mail, numărul de telefon mobil și definirea parolei;

2.    Completarea adresei de livrare a Produsului;

3.    Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe parcursul desfăşurării programului şi acordul privind acceptarea de informaţii comerciale prin intermediul numărului de telefon şi adresei de e-mail furnizate în cadrul programului, (e.g. punctele obţinute, modificări aduse listei Produselor Participante, Produselor solicitate de Participant în cadrul programului de loialitate, și modificările aduse Regulamentului);

4.    Acordul privind respectarea Regulamentului şi Protecţia Datelor.

 

2. După introducerea datelor sale, Participantul va primi un link de confirmare pe adresa de e-mail specificată de acesta. După accesarea link-ului, contul este activat pe portal şi se pot acumula puncte. Transferul şi cedarea unui cont de Participant sunt strict interzise. Fiecare Participant se poate înscrie în programul de loialitate cu un singur cont de participant.

Participantul se va asigura de confidenţialitatea parolei pentru participarea la programul de loialitate. În cazul în care suspectează că o altă persoană a aflat parola sau că aceasta a fost folosită în mod abuziv, Participantul trebuie să îşi schimbe imediat parola şi să informeze Organizatorul, prin intermediul datelor de contact de pe site, cu privire la suspiciunea abuzului. În cazul unor daune rezultate ca urmare a neaducerii la cunoştinţă sau a informării cu întârziere în legătură cu acest aspect, Organizatorul este exonerat de raspundere.

Fiecare Participant poate acumula puncte pe baza achiziţiilor de Produse Participante, efectuate de la partenerii autorizati HP Inc. Romania. Lista de parteneri autorizați se găsește pe site-ul www.hp.ro.

5.2. Acordarea și Valoarea Punctelor

Pentru achiziționarea fiecărui Produs Participant Participantul va primi puncte conform grilei de puncte publicate pe site-ul Organizatorului la sectiunea Grila Puncte. Pentru a intra în posesia punctelor Participantul trebuie să acceseze site-ul www.hpbonusclub.ro, la secţiunea Incarcă Achiziţie.

Produsele Participante și punctele aferente fiecarui Produs sunt disponibile online la adresa http://www.hpbonusclub.ro/products.

Pentru a intra în posesia punctelor, Participantul trebuie să completeze numărul facturii de achiziţie a ProdusuluiParticipant, data facturii aferente acestui Produs Participant, product number-ul și serial number-ul ce se găsesc pe cutia Produsului Participant sau pe Produsul Prticipant (pentru accesorii sau consumabile nu este necesară completarea serial number). Factura de achiziţie a Produsului Participant se va încărca online. Ȋn funcţie de Produsul Participant este necesar a se încărca și dovada de plată a facturii. Ȋn funcţie de Produsul Participant, după ce ȋncarcă datele menţionate mai sus, Participantul va fi ȋnștiinţat print-un mesaj ce va apărea pe pagina de ȋncărcare a achiziţiei dacă este necesar să ȋncarce și dovada plăţii. Dovada de plată este considerată unul din următoarele documente: chitanţa, bon fiscal, ordin de plată, extras de cont.

După ȋncărcarea documentelor pe site, Organizatorul verifică documentele ȋncărcate și acordă Participantului punctele corespunzătoare. Punctele acumulate de Participanţi vor fi actualizate în contul fiecarui Participant ȋn termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la primirea dovezilor de achiziţie a Produselor Participante la programul de loialitate.

Valoarea unui punct acumulat ȋn cadrul programului de loialitate valorează 1 Leu.

Participantul poate inscrie in cursul unui an calendaristic maxim:

- 6 produse din Familia Accesorii

- 4 produse din Familia Imprimante

- 4 produse din Categoria Laptop

- 4 produse din Categoria Desktop

- 4 produse din Categoria Monitoare

- 8 produse din Categoria Ink

- 4 produse din Categoria Toner

- 4 produse din Categoria Imprimante Ink

- 4 produse din Categoria Imprimante Laser

Punctele nu sunt transferabile între Participanţi şi nu pot fi transformate în bani sau alte bunuri decât cele din magazinul online cu produse de pe site-ul www.hpbonusclub.ro.

Facturile de achiziţie din cadrul unui an calendaristic pot fi adăugate ȋn programul de loialitate pană cel mai târziu la data de 31 ianuarie a anului următor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba Produsele Participante şi numărul de puncte aferent achiziţiilor acestor produse (grila de puncte) şi va anunţa acest lucru prin intermediul paginii de internet, ȋn sectiunea Regulament, cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de efectuarea modificărilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aloca un număr diferit de puncte pentru anumite Produse Participante, comunicând acest lucru prin intermediul paginii site-ului www.bonusclub.ro cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte, ȋn secţiunea grila de puncte și ȋn secţiunea Regulament.

Participanţii pot ȋncărca ȋn program facturi emise ȋncepând cu data de 15.06.2016 indiferent de data creării contului. Data de pe factura fiscală emisă de vânzător va stabili data achiziţionării Produsului Participant.

Participantul poate vizualiza situaţia curentă a punctelor accesând contul online personal. În cazul unui calcul incorect al achiziţiilor Participantului, Participantul trebuie să formuleze o plângere în scris şi să o transmită la adresa contact@hpbonusclub.ro în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data calculului incorect al Organizatorului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza modificarea numărului de puncte în cazul în care plângerea nu este transmisă în termenul specificat anterior - chiar şi în cazul în care participantul nu este vinovat pentru calculul incorect.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula decizia de a credita puncte în contul Participantului sau de a deduce puncte din conturile individuale de pe pagina de internet în următoarele cazuri:

1.    În cazul în care punctele au fost calculate incorect (indiferent de motiv) şi nu a fost corectată eventuala eroare de sistem,

2.    În cazul în care Participantul returnează Produsul Participant (indiferent de motiv),

3.    În cazul în care, în momentul achiziţiei Produsului Participant, Participantul încalcă, potrivit Regulamentului, prevederile legale în vigoare sau se descoperă că a furnizat informaţii inexacte în programul de loialitate.

 

Punctele pot fi deduse din contul Participantului în orice moment pe parcursul desfăşurării programului de loialitate. Dacă numărul de puncte din contul Participantului este mai mic decât numărul de puncte care trebuie deduse, Organizatorul are dreptul să anuleze comenzile plasate de către participant pentru primirea Produselor şi să excludă Participantul din programul de loialitate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita Participanţilor documentele care atestă corectitudinea numărului de puncte cuvenite participantului ȋn cadrul programului de loialitate (e.g. facturi fiscale, bon fiscal, documente de plată).

5.3. Expirarea Punctelor

Punctele creditate în contul Participantului sunt valabile maximum un an de la data la care Participantului i-au fost puse la dispoziție punctele și le poate utiliza.

Conform Regulamentului, toate punctele îşi pierd valabilitatea la data încheierii programului de loialitate (indiferent de data la care au fost obţinute).

 

6. Produsele

Participantul poate transforma punctele acumulate în Produse constând în obiecte care fac parte din oferta actuală de pe site-ul www.hpbonusclub.ro. Valorificarea punctelor acumulate este posibilă de ȋndată ce s-au acumulat aceste puncte pentru Produsul dorit din magazinul HP Bonus Club. Ȋn măsura în care punctele nu acoperă prețul total al Produsului dorit, există posibilitatea achiziționării de puncte pentru completarea prețului.

Achiziționarea de puncte suplimentare se poate realiza pentru un singur Produs din cadrul comenzii. Pentru achiziţionarea unui Produs este necesară deținerea unui minim de un punct acumulat. Participantul poate achiziţiona maximum 4.500 puncte (4.500 Lei) ȋn decursul unui an, calculat de la data primei achiziţii de puncte.

Pentru a deveni activă opţiunea de achiziţie a punctelor, Participantul trebuie să adauge produsul ȋn coș Pentru a adauga un produs in cos participantul trebuie sa acceseze sectiunea Catalog, apoi să apese butonul Adauga în coș. După adaugărea în coș a Produsului, ȋn măsura în care punctele obținute sunt insuficiente, ȋi va apărea opţiunea de achiziţie puncte exact pentru diferenţa de puncte necesară pentru achiziţia Produsului. După ce Participantul apasă butonul Cumpără puncte va fi redirecţionat către pagina de plată online a punctelor pe o conexiune securizată https. După ce Participantul efectuează plata electronică a punctelor, acesta va fi redirecţionat din nou către pagina de comandă unde trebuie să apese butonul Finalizează comandă. Punctele pot fi achitate doar prin plata online. Valoarea minimă a unui punct este de 1 (un) Leu. Participantul poate achiziționa deaodată mai multe puncte.

Nu se pot formula pretenţii privind un anumit Produs, întrucât Produsele sunt acordate în limita stocului disponibil.

Organizatorul are dreptul să corecteze acordarea în mod evident eronat a Produselor. Nu este posibilă plata contravalorii punctelor acumulate.

În cazul în care există nelămuriri cu privire la corectitudinea informaţiilor despre Participant înregistrate pe pagina de internet sau cu privire la corectitudinea numărului de puncte calculate în cadrul programului de loialitate, Organizatorul poate amâna livrarea Produselor până în momentul soluţionării acestor nelămuriri sau anula livrarea dacă se constată nereguli de orice fel.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sortimentul de Produse disponibil în programul de loialitate şi numărul de puncte necesar dobândirii acestora prin actualizarea prezentului Regulement și pe cale de consecinţă a magazinului de Produse online.

La finalizarea procesului de comandă a Produselor, punctele transformate deja în Produse nu mai pot fi schimbate înapoi în puncte sau în alte Produse decât cele alese.

După o comandă finalizată cu succes, Participantul primeşte un e-mail automat de confirmare. Furnizorul de Produse contractate de către Organizator şi cel care prestează în numele societăţii Lion Communication Services SA serviciile legate de magazinul cu Produse va fi un subcontractor (ʺSubcontractorulʺ). Subcontractorul verifică imediat datele relevante şi disponibilitatea Produselor şi în cazul în care Produsele nu sunt disponibile va contacta Participantul în acest sens. În acest caz, subcontractorul va oferi un alt Produs cu o valoare identică. Dacă Participantul nu doreşte Produsul alternativ, comanda este anulată, iar punctele vor fi returnate în contul Participantului de pe pagina de internet în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care Participantul a confirmat refuzul Produsului alternativ.

Produsele vor fi livrate prin curier la adresa folosită de Participant la înregistrarea pe pagina de internet. Livrarea se va realiza în termen de 30 (treizeci) zile lucrăoare de la plasarea comenzii. Subcontractorulva trimite Participantului prin poştă (pe adresa la care s-a livrat Produsul) avizul de însoţire separat, după livrarea Produsului.

În cazul în care Produsul nu poate fi livrat din culpa Participantului (în ciuda a două încercări de livrare), Organizatorul va păstra Produsul pentru 30 (treizeci) de zile, termen în care Participantul poate solicita în scris Organizatorului ridicarea personală a Produsului. În acest caz Participantul poate solicita numai ridicarea Produsului și nu recuperarea punctelor aferente Produsului.

Nu se pot formula niciun fel de pretenţii privind schimbarea sau înlocuirea Produsului, adresate Organizatorului.

Participantul are obligaţia de a verifica integritatea Produsului la recepţia sa. În cazul în care Participantul constată că Produsul nu este conform cu comanda, este incomplet sau deteriorat, Participantul trebuie să refuze recepţia şi să menţioneze în scris transportatorului motivul refuzului. Participantul poate contacta Organizatorul prin intermediul contact center-ului, la numarul de telefon 021.207.00.55, de luni până vineri ȋn intervalul orar 9.00-17.00. Participantul poate opta pentru ca punctele valorificate de către el să fie creditate înapoi în contul său sau să i se înlocuiască Produsul cu unul identic. Organizatorul este exonerat de orice răspundere sau dezdăunare aferente unor eventuale nereguli sau reclamaţii privind neonorarea Produselor. Garanția Produselor este cea specifică fiecărui Produs în parte și se livrează împreună cu acesta.

În cazul în care un Produs prezintă defecte, se va proceda în conformitate cu procedura de acordare a garanţiei stipulată în certificatul de garanţie răspunderea ȋn cest caz aparţinând vânzătorului Produsului ȋn cauză, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere, dar numai ȋn situaţia ȋn care produsul prezintă un defect de fabricaţie.

În măsura în care normele imperative de la care nu se poate deroga permit acest lucru HP Inc Romania SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru: (i) niciun fel de reparație sau (ii) orice prejudiciu ce excede valoarea in Lei a 100,00 (o sută) USD în total (incluzând fără limitare prejudiciile rezultând din pierderea de venituri, pierdere de profit, pierderea fondului de comerț, lipsa de folosință, întreruperea activității societății sau alte pierderi necorporale) ce decurg din sau în legătură cu prezentul program de loialitate, indiferent dacă aceste prejudicii urmează a fi acoperite conform garanției, contractului, răspunderii delictuale, act constitutiv sau oricărui alt pricipiu de drept și chiar dacă oricare întreprindere HP a fost înștiințată (sau trebuia să fi luat la cunoștință) despre posibilitatea survenirii acestui prejudiciu.

Produsele obţinute în cadrul programului de loialitate sunt considerate drept venituri realizate şi fac obiectul impozitării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Regimul taxelor şi impozitelor privind Produsele este cel aplicabil confrom legii la data acordării.

Subcontractorulse obligă să calculeze şi să vireze, dacă va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub formă de obţinute de către Participanti, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a Participanților.

 

 

7. Anularea Participării

Participarea la programul de loialitate poate fi anulată în orice moment de către Organizator. Anularea participării la programulde loialitate de către Organizator va fi anunţatăpe pagina de internet a programului de loialitate, ȋn funcţie de rezultatele programului de loialitate. Dreptul de valorificare a punctelor acumulate până în momentul anulării Participării nu este afectat de prezenta prevedere.

Încetarea programului de loialitate are loc la data specificată în preavizul dat de Organizator, însă nu mai devreme de 1 (una) lună de la data publicării preavizului. După publicarea preavizului, înregistrarea în cadrul programului de loialitate nu mai este posibilă.

În ziua încetării programului de loialitate (aşa cum a fost specificată în preaviz) toate punctele neutilizate îşi vor pierde valabilitatea, nu vor mai putea fi transformate în produse şi nu vor oferi participantului dreptul de a solicita înlocuireaproduselor.

 

8. Părăsirea sau Excluderea din Programul de Loialitate

Participantul are dreptul să părăsească în orice moment programul de loialitate. Participantul poate fi exclus din programul de loialitate de către Organizator în următoarele situaţii:

1.    În cazul în care contul Participantului de pe pagina de internet nu a fost activat în termen de 3 (trei) luni de la înregistrare.

2.    În cazul în care în contul Participantului de pe pagina de internet nu este creditat cu niciun punct în termen de 6 (șase) luni de la înregistrarea acestuia.

3.    În cazul în care datele Participantului înregistrate pe pagina de internet se dovedesc a fi incorecte.

4.    În cazul în care se dovedeşte că Participantul nu are dreptul să participe la programul de loialitate.

5.    În cazul în care Participantul la programul de loialitate încalcă prezentul Regulament sau legislaţia în vigoare.

6.    În cazul menţionat în cadrul capitolul 5, punctul 5.2 din prezentul Regulament.

7.    În cazul în care Participantul încalcă prevederile prezentul Regulament prin fraudarea sistemului de acordarea a punctelor și a Produselor.

 

Excluderea din programul de loialitate atrage următoarele sancţiuni: toate punctele acumulate în cont sunt pierdute şi toate comenzile de Produse sunt anulate.

Reprimirea în program este posibilă doar în situaţiile descrise în cadrul punctelor 1, 2 şi 6 mai sus menţionate în cadrul acestui capitol. Reprimirea în program nu dă dreptul la redobândirea punctelor acumulate anterior sau a comenzilor plasate înainte de reînregistrare, cu excepţia cazului în care anularea calităţii de Participant în cadrul programului de loialitate este rezultatul unei erori din partea Organizatorului.

În orice moment pe parcursul programului de loialitate, reprezentanţii Organizatorului au dreptul să verifice dacă Participantul a achiziţionat Produsele respective, prin efectuarea unor verificări personale la furnizorul ce apare pe factura fiscală. În cazul în care verificarea are un rezultat negativ (e.g. se dovedește că Produsul nu a fost achiziţionat, a fost returnat sau nu a fost achitat), Organizatorul are dreptul să excludă Participantul din programul de loialitate cu consecinţele menţionate în cadrul capitolului 9, paragraful 5 din prezentul Regulament.

 

9. Limitele Răspunderii Organizatorului

Având în vedere caracterul de recompensare a loialitatii în cadrul programului HP Bonus Club o răspundere mai cuprinzătoare decât prevede prezentul capitol, în ceea ce priveşte despăgubirile, este exclusă, indiferent de natura juridică a pretenţiei formulate.

Răspunderea celor care organizeazã Programul de loialitate este limitată în condiţiile legii române. Astfel, cei care organizeazã Programul de loialitate nu iși asumă răspunderea, ȋn următorele situaţii:

9.1. Formularele de ȋnscriere sau de comandă primite după data de finalizare a programului de loialitate;

9.2. Pierderile sau ȋntârzierile ȋnscrierilor pe site (de exemplu, dar fără a se limita la) defecţiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului;

9.3 În ciuda utilizării celor mai recente tehnologii, este posibil ca transmiterea online a datelor să nu poată fi realizată cu acurateţe şi/sau de fiecare dată. De aceea, Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte accesul permanent şi neîntrerupt la pagina de Internet www.hpbonusclub.ro, erorile tehnice şi electronice care nu au fost influenţate de Organizator sau de reprezentanţii acestuia. De asemenea, Organizatorul nu răspunde pentru prelucrarea sau acceptarea întârziată a ofertelor/actiunilor, situaţii cauzate de problemele apărute la transmiterea datelor;

9.4. Expedierea formularelor de ȋnscriere, de comandă și expedierea facturilor la altă adresă decât cea comunicată de Organizator și nici pentru faptul că acestea se pot pierde pe drum din cauza serviciilor de curierat sau poștă;

9.5. Situaţiile ȋn care participanţii ȋnscriu pe pagina web date incorecte, ȋn acest caz participanţii răspunzând pentru corectitudinea și conformitatea datelor comunicate;

9.6. Pierderile, ȋntârzierile sau orice alte probleme la ȋnscrierea ȋn programul de loialitate, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se ȋnscrie ȋn programul de loialitate;

9.7. Ȋntreruperile/disfunctionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern din cauza aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens;

9.8. Situaţiile ȋn care Participanţii achizitionează ȋn perioada programului produse HP neparticipante ȋn programul de loialitate;

9.9. Răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea Produsele. Produsele vor fi insoțite de certificate de garanție și orice cerere de remediere va fi adresată de către participant direct furnizorului respectivului Produs conform termenilor si condiţilor din certificatul de garantie emis de respectivul furnizor.

9.10. Situaţiile ȋn care Produsul ales de un Participant nu se mai află pe stocul furnizorului la momentul comenzii.

Participanţii nu vor putea opta pentru primirea contravalorii Produselor în bani sau în alte obiecte şi nici nu vor putea solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale Produselor.

 

10. Modificarea Condiţiilor de Participare şi de Plasare a Comenzilor

Organizatorul îşi rezervă dreptul, respectând un termen de 7 (șapte) zile lucrătoare sau, în cazul prezentării unui motiv întemeiat, de a modifica esenţial sistemul, dar numai după ce este asigurată respectarea intereselor Participanţilor, prin act adițional modificator al prezentului Regulament și se va anunţa prin intermediul site-ului programului de loialitate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul să modifice şi/sau să completeze prezentul Regulament prin act adiţional. Modificările şi/sau completările vor fi aduse la cunoştinţa Participanţilor prin intermediul site-ului programului, respectând un termen de 7 (șapte) zile lucrătoare.O modificare şi/sau o completare se va considera ca fiind acceptată de către Participant dacă acesta nu se retrage în termen de o lună de la afişarea pe site a noii versiuni.

 

11. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

HP Inc Romania SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoză 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2755/2000, avand Codul Unic de inregistrare RO12809065 (denumita in continuare "Operatorul"),

 

prin intermediul Lion Communication Services S.A., persoană juridică română, cu sediul social ȋn Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Sector 1, București, ȋnregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8531/2009, CUI: RO 25848554, având contul IBAN: RO83BRDE426SV39632454260 deschis la BRD MOSILOR, Tel: 021.407.56.00, Fax: 021.407.56.00, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

HP Inc Romania SRL, persoana de contact: DPO, adresa: , Str. Fabrica de Glucoză 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2, email: contact@hpbonusclub.ro;

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim si al consimtamantului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului Lion Communication Services S.A, Create Direct SRL., precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate pe toata durata de desfasurate a campaniei si pe o perioada de 3 ani de la incheierea campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 3 ani de la incheierea Campaniei, ele fiind utilizate conform consimtamantului agreat de fiecare utilizator, pana la momentul distrugerii acestora.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

 

In cadrul Campaniei pot fi desfasurate promotii in cadrul carora desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Str. Fabrica de Glucoză 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2, București, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail contact@hpbonusclub.ro.

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie,  identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezentul articol la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 1. Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

12. Dispoziţii Finale

Toate relaţiile juridice între Organizator şi Participant sunt reglementate de legislaţia în vigoare din România. Orice neînțelegere decurgând din prezentul program de loialitate va fi soluționată de instanța competentă conform dreptului comun.

În cazul în care dispoziţiile individuale ale prezentului Regulament sunt inaplicabile sau contravin reglementărilor legale, restul dispoziţiilor nu vor fi afectate. Dispoziţia inaplicabilă va fi înlocuită cu o alta care să se apropie cât de mult de scopul economic al dispoziţiei inaplicabile. Prezenta prevedere este valabilă şi în cazul unor lacune de reglementare.

Toate plângerile referitoare la program trebuie transmise în scris la adresa: contact@hpbonusclub.ro. Răspunsul la plângerile formulate vor fi comunicate în termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data primii acestora.

În cazul în care există neclarităţi sau în cazul încălcării oricăror drepturi sau neîndeplinirii oricăror obligaţii de către participanţi, Produsele nu vor fi acordate sau livrate către Participanţi.

Ȋn eventualitatea unor litigii apărute ȋntre Organizator si Participanţi aceștia vor ȋncerca să le soluţioneze ȋn primul rând pe cale amiabilă. Organizatorul este ȋndreptăţit să ia toate măsurile necesare ȋn caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare, urmând a sesiza aceste fapte organelor competente.

Ȋn cazul ȋn care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat obținerea de Produse ȋn mod fraudulos, Organizatorul va sesiza organele competente. Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai ȋn scop exemplificativ.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita Participanţilor documente suplimentare care să ateste corectitudinea numărului de puncte cuvenite Participantuluil a program (e.g. dovada achitării Produsului, dovada deţinerii Produsului Participant cu serial number-ul înscris în programul de loialitate).

 

Regulamentul a fost actualizat la data de 22.05.2018.